VD149 Trả sau

149.000 

6GB/ngày + 200 SMS nội mạng

1.500 phút nội mạng VinaPhone + 200 phút ngoại mạng

0949554556