Category Archives: dịch vụ 1800 1900

Đăng ký dịch vụ

 

 

Dịch Vụ 1800-1900 VNPT Hà Nội

Dịch vụ tổng đài đầu số 1900 là dịch vụ thu cước từ người gọi, dùng để chăm sóc, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Cách gọi vào tổng đài không thay đổi khi bạn thực hiện cuộc gọi từ bất cứ địa điểm nào và từ máy điện thoại nào (di động hay cố định) trên toàn […]

 

Dịch Vụ Đầu Số 1800-1900 VNPT Hà Nội

I. DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ĐẦU SỐ 1900 Dịch vụ tổng đài đầu số 1900 là dịch vụ thu cước từ người gọi, dùng để chăm sóc, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Cách gọi vào tổng đài không thay đổi khi bạn thực hiện cuộc gọi từ bất cứ địa điểm nào và từ […]

 
0824593393