Category Archives: dịch vụ giá trị gia tăng

Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử VNPT

Hóa đơn điện tử VNPT – Invoice Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây […]