Category Archives: dịch vụ truyền số liệu

Dịch Vụ Internet Leased Line VNPT

Giới thiệu dịch vụ Internet Leased line VNPT Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cấp kênh liên lạc dành riêng, điểm nối điểm, đáp ứng nhu cầu liên lạc toàn cầu đặc biệt quan trọng của các […]