Bổ nhiệm Phó Giám đốc VNPT Hà Nội mới

Sáng 9/3/2021, tại trụ sở Tập đoàn VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng, phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc VNPT Hà Nội cho ông Trần Nam Phương.
Ông Trần Nam Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc VNPT Hà Nội theo quyết định số 151/QĐ-VNPT-TCNL ngày 1/3/2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày ký quyết định.
Ông Trần Nam Phương nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật VNPT Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ và đã từng trải qua các vị trí Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin VNPT Hà Nội, trưởng phòng Kỹ thuật VNPT Hà Nội.
Xin chúc mừng ông Trần Nam Phương và chúc ông luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị mới!
lamuyen (Nguồn tin: VNPT Hà Nội )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393