Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Hà Nam

Khu vực Duy Tiên

2017-09-11 15:50:47 GMT+7

Điểm giao dịch Hòa Mạc
Địa chỉ liên hệ      :   Thịnh Hòa – TT Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam
Điện thoại liên hệ :   (0226) 3830126
 
Điểm giao dịch Đồng Văn
Địa chỉ liên hệ      :   Nguyễn Hữu Tiến – TT Đồng Văn – Duy Tiên – Hà Nam
Điện thoại liên hệ :   (0226) 3836009

Tin Liên Quan

Khu vực Kim Bảng

2017-09-11 15:41:20 GMT+7

Giao dịch Trung Tâm
Địa chỉ liên hệ      :   Xóm 15 Thị Trấn Quế – Kim Bảng – Hà Nam
Điện thoại liên hệ :   (0226) 3821000

Tin Liên Quan

Khu vực Bình Lục

2017-09-11 15:39:13 GMT+7

Giao dịch Trung tâm
Địa chỉ liên hệ      : Thị Trấn Bình Mỹ – Bình Lục – Hà Nam
Điện thoại liên hệ : (0226) 3862555

Tin Liên Quan

Khu vực Thanh Liêm

2017-09-11 15:44:12 GMT+7

Giao dịch Trung tâm
Địa chỉ liên hệ      : Cầu Nga – Liêm Thuận – Thanh Liêm – Hà Nam
Điện thoại liên hệ : (0226) 3886216
 
Giao dịch Phố Cà
Địa chỉ liên hệ      : Phố Cà – Thanh Nguyên – Thanh Liêm – Hà Nam
Điện thoại liên hệ : (0226) 3766888

Tin Liên Quan

Khu Vực Lý Nhân

2017-09-11 15:46:48 GMT+7

Giao dịch Trung tâm
Địa chỉ liên hệ      : SN 70 Trần Hưng Đạo – TT Vĩnh Trụ – Lý Nhân – Hà Nam
Điện thoại liên hệ : (0226) 3872555

Tin Liên Quan

Khu vực Phủ Lý

2017-09-11 15:36:05 GMT+7

Giao dịch Khách hàng Trung tâm
Địa chỉ liên hệ      : 114 Trần Phú – Quang Trung – Phủ Lý – Hà Nam.
Điện thoại liên hệ : (0226) 3855555
 
Giao dịch Khách hàng 1
  Địa chỉ liên hệ      : Đường Lê Chân – Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam.
Điện thoại liên hệ : (0226) 3849849
 
Giao dịch Khách hàng 3
Địa chỉ liên hệ      : 79 Đường Trần Hưng Đạo – Phủ Lý – Hà Nam.
Điện thoại liên hệ : (0226) 3828555

Tin Liên Quan

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393