Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Hưng Yên

1: Phòng giao dịch Chùa chuông
? Địa chỉ: Số 4, Đường Chùa Chuông – P. Hiến Nam – TP Hưng Yên
? 02213.516666
.
2: Phòng giao dịch Trưng Trắc
? Địa chỉ: Số 69, Đường Trưng Trắc – P. Quang Trung – TP Hưng Yên
? 02213.669999
.
3: Phòng giao dịch Kim Động
? Địa chỉ: Quốc lộ 39A – TT Lương Bằng – Huyện Kim Động (cạnh sân bóng, gần công an Huyện Kim động)
? 02213.810656
.
4: Phòng giao dịch Khoái Châu
? Địa chỉ: TT Khoái Châu – Huyện Khoái Châu
? 02213.910999
.
5: Phòng giao dịch Văn Lâm
? Địa chỉ: TT Như Quỳnh – Văn Lâm (đường phía sau công an huyện Văn Lâm)
? 02213.785777
.
6: Phòng giao dịch Văn Giang
? Địa chỉ: Văn Phúc – TT Văn Giang – Văn Giang
? 02213.930039
.
7: Phòng giao dịch Mỹ Hào
? Địa chỉ: Đường Đô Thị Mới – TT Bần – Mỹ Hào (gần Bệnh viên Đa khoa Phố Nối – chợ bao bì)
? 02213.765666
.
8: Phòng giao dịch Yên Mỹ
? Địa chỉ: Trai Trang – TT Yên Mỹ – Huyện Yên Mỹ
? 02213.961111
.
9: Phòng giao dịch Ân Thi
? Địa chỉ: Bùi Thị Cúc – TT Ân Thi – Huyện Ân Thi
? 002213.837189
.
10: Phòng giao dịch Phù Cừ
? Địa chỉ: 39/K1 – TT Trần Cao – Phù Cừ
? 02213.854200
.
11: Phòng giao dịch Tiên Lữ
? Địa chỉ: Nội thị 1 – TT Vương – Huyện Tiên Lữ
? 02213.873999

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393