Điểm Giao Dịch VNPT-Vinaphone Nam Định

STT Khu Vực Điểm Giao Dịch Địa Chỉ SDT
1 Hải Hậu Giao dịch trung tâm Thị trấn yên định, hải hậu 0288 800126
2 Hải Hậu Giao dịch cồn Thị trấn cồn, hải hậu 0288 800126
3 Gia Thủy Giao dịch trung tâm Khu 1 TT Ngỗ Đồng, Giao Thủy 0288 800126
4 Xuân Trường Giao dịch trung tâm Tổ 18 TT Xuân Trường, Xuân Trường 0288 800126
5 Trực Ninh Giao dịch trung tâm Khu Công Nghiệp TT Cổ Lễ, Trực Ninh 0288 800126
6 Nam Trực Giao dịch trung tâm TT Nam Giang, Nam Trực 0288 800126
7 Nghĩa Hưng Giao Dịch Liễu Đề Khu Phố 3, Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng 0288 800126
8 Ý Yên Giao dịch trung tâm Đường 57 Thị Trấn lâm, Ý Yên 0288 800126
9 Vụ Bản Giao dịch trung tâm Đông Côi Sơn, Thị Trấn Vôi, Vụ Bản 0288 800126
10 Vụ Bản Giao Dịch Chợ Dần Chợ Dần, Xã Trung Thành, Vụ Bản 0288 800126
11 Mỹ Lộc Giao dịch trung tâm Km số 8, Thị Trấn Mỹ Lộc, Mỹ Lộc 0288 800126
12 TP Nam Định Giao Dịch Hà Huy Tập Số 4 Hà Huy Tập, P. Ngô Quyền. TP. Nam Định 0288 800126
13 TP Nam Định Giao Dịch Trường Trinh 521 Trường Trinh, P. Thống Nhất, TP. Nam Định 0288 800126
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393