Điểm giao dịch VNPT – Vinaphone Phú Xuyên

Tên Địa chỉ Số điện thoại Loại cửa hàng Thời gian làm việc Đơn vị quản lý
ĐGD Phú Xuyên Đầu Cống Tây, Tiểu Khu Thao Chính, Phú Xuyên, Hà Nội 0915808097 Điểm giao dịch Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 07h30 đến 19h00 (Không nghỉ trưa) Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ: Từ 08h00 đến 17h00 (Không nghỉ trưa) Tổ BH Phú Xuyên
ĐGD Tri Thủy Chợ Bái Thôn Bái Đô, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội 0911543292 Điểm giao dịch Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 07h30 đến 19h00 (Không nghỉ trưa) Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ: Từ 08h00 đến 17h00 (Không nghỉ trưa) Tổ BH Phú Xuyên
Đặng Văn Giang Văn Hội – Đại Thắng – Phú Xuyên 0964392886 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Trần Văn Dũng Tri Thuỷ – Tri Thuỷ – Phú Xuyên 0968521990 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Tiến Dũng Đồng Vàng – Hoàng Long – Phú Xuyên 0977088528 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiến Anh TK Mỹ Lâm – Phú Xuyên – Phú Xuyên 0936382388 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Văn Hùng Cầu Tre – Tân Dân – Phú Xuyên 0942562988 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Văn Quyết TK Đường – Phú Minh – Phú Xuyên 0914161564 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Thị Huệ Phong Triều – Nam Triều – Phú Xuyên 0971907998 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Văn Thắng Tri Lễ – Quang Trung – Phú Xuyên 0985238889 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Thị Hương Sen Mỹ Lâm 0965939595 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Hà Tâm Cầu Giẽ – Đại Xuyên – Phú Xuyên 0904522121 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Đoàn Minh Sáng Đồng Tiến xã Phượng Dực 0987989968 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
Nguyễn Tiến Kỳ Thôn Bái Lễ xã Châu Can 8309379155 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
LẠI THẾ MẠNH Tk Đường 01297417456 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phú Xuyên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393