Giới Thiệu Các Thiết Bị Wifi VNPT

GPON ONT iGate GW040

GPON ONT iGate GW020

GPON ONT iGate GW041

GPON ONT iGate GW240

Đây là những thiết bị router được VNPT cũng cấp miễn phí khi lắp mạng VNPT. Cũng là thiết bị VNPT lắp đặt wifi cho khách hàng gia đình sử dụng.iGate là thiết bị GPON ONT dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng, xem truyền hình và thoại Internet cho gia đình, cũng như mang lại kết nối mạng ổn định dành cho doanh nghiệp.

GPON ONT iGate GW040

Tổng Quan:

GPON iGate là thiết bị GPON ONT dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng, xem truyền hình và thoại Internet cho gia đình, cũng như mang lại kết nối mạng ổn định dành cho doanh nghiệp.iGate GW040 là một thành phần trong giải pháp GPON tổng thể do VNPT Technology phát triển, bao gồm: ONT, OLT và hệ thống quản lý ONE Telco Platform.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • 4 cổng tốc độ GE
 • Wi-Fi chuẩn b/g/n
 • Hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6
 • Tương thích với nhiều chủng loại OLT khác nhau
 • Quản lý bởi hệ thống ONE Telco Platform của VNPT Technology

Kết nối không dây

 • Wi-Fi IEEE 802.11n hỗ trợ băng thông lên đến 300 Mbps
 • Chức năng tắt bật Wi-Fi với nút Wi-Fi ON/OFF

Quản lý và bảo trì thiết bị

 • Cấu hình dịch vụ và nâng cấp phần mềm qua Website
 • Quản lý thiết bị và cập nhật phần mềm thông qua OMCI
 • Truy xuất thông tin thu phát quang của ONT
 • Báo cáo cảnh báo Dying_Gasp khi ONT bị tắt nguồn
 • Quản lý từ xa bằng hệ thống ONE Telco Platform thông qua giao thức TR-069

GPON ONT iGate GW020

Tổng Quan:

iGate GW020 là thiết bị GPON ONT dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng, xem truyền hình và thoại Internet cho gia đình, cũng như mang lại kết nối mạng ổn định dành cho doanh nghiệp.iGate GW020 là 1 thành phần trong giải pháp GPON tổng thể do VNPT Technology phát triển, bao gồm: ONT, OLT và hệ thống quản lý ONE Telco Platform.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • 1 cổng LAN tốc độ 1Gbps và 1 cổng LAN tốc độ 10/100Mbps
 • Wi-Fi 802.11b/g/n
 • Hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6
 • Tương thích với nhiều chủng loại OLT khác nhau
 • Quản lý bởi hệ thống ONE Telco Platform của VNPT Technology

Quản lý và bảo trì thiết bị

 • Cấu hình dịch vụ và nâng cấp phần mềm qua Website
 • Quản lý thiết bị và cập nhật phần mềm thông qua OMCI
 • Truy xuất thông tin thu phát quang của ONT
 • Báo cáo cảnh báo Dying_Gasp khi ONT bị tắt nguồn
 • Quản lý từ xa bằng hệ thống ONE Telco Platform thông qua giao thức TR-069

GPON ONT iGate GW041

Tổng Quan:

iGate GW041 là thiết bị GPON ONT dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng, xem truyền hình (tích hợp đầu thu RF CATV) cho gia đình.iGate GW041 là thành phần trong giải pháp GPON tổng thể do VNPT Technology phát triển, bao gồm: ONT, OLT và hệ thống quản lý ONE Telco Platform.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • 4 cổng tốc độ GE
 • Wi-Fi chuẩn b/g/n
 • Tích hợp cổng RF CATV
 • Tương thích với nhiều chủng loại OLT khác nhau
 • Quản lý bởi hệ thống ONE Telco Platform của VNPT Technology

Kết nối không dây

 • Wi-Fi 802.11n hỗ trợ băng thông lên đến 300 Mbps
 • Chức năng tắt bật Wi-Fi dễ dàng với nút Wi-Fi ON/OFF

Quản lý và bảo trì thiết bị

 • Cấu hình dịch vụ và nâng cấp phần mềm qua Website
 • Quản lý thiết bị và cập nhật phần mềm thông qua OMCI
 • Truy xuất thông tin thu phát quang của ONT
 • Báo cáo cảnh báo Dying_Gasp khi ONT bị tắt nguồn
 • Quản lý từ xa bằng hệ thống ONE Telco Platform thông qua giao thức TR-069

GPON ONT iGate GW240

Tổng Quan:

iGate GW240 là thiết bị GPON ONT dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng, xem truyền hình và hỗ trợ VoIP, mang lại kết nối mạng ổn định dành cho doanh nghiệp.iGate GW240 là một thành phần trong giải pháp GPON tổng thể do VNPT Technology phát triển, bao gồm: ONT, OLT và hệ thống quản lý ONE Telco Platform.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • 4 cổng tốc độ GE
 • Wi-Fi chuẩn b/g/n
 • Tích hợp 2 cổng thoại hỗ trợ VoIP
 • Tương thích với nhiều chủng loại OLT khác nhau
 • Quản lý bởi hệ thống ONE Telco Platform

Kết nối không dây

 • Wi-Fi 802.11n hỗ trợ băng thông lên đến 300Mbps
 • Chức năng tắt bật Wi-Fi dễ dàng với nút Wi-Fi ON/OFF

Quản lý và bảo trì thiết bị

 • Cấu hình dịch vụ và nâng cấp phần mềm qua Website
 • Quản lý thiết bị và cập nhật phần mềm thông qua OMCI
 • Truy xuất thông tin thu phát quang của ONT
 • Cảnh báo Dying_Gasp khi ONT bị tắt nguồn
 • Quản lý từ xa bằng hệ thống ONE Telco Platform thông qua giao thức TR-069
 
0824593393