Hướng Dẫn Cấu Hình Bridge Igate
Hướng Dẫn Cấu Hình Bridge Modem Igate 

Bước 1: Đầu tiền bạn đăng nhập vào địa chỉ modem igate 040, 020 bằng địa chỉ : 192.168.1.1 ( user: admin, password: Paswd2@, Abcd1234@, tùy từng pass mà kỹ thuật vnpt tại khu vực đấy đặt cho thiết bị)

cau-hinh-modem-VNPT-sang-Bridge-login

Bước 2: Tiếp đến bạn nhấn vào mục Network Settings rồi nhấn tiếp vào mục WAN. Nhìn sang bên phải nhấn tiếp vào mục Add.

cau-hinh-modem-VNPT-sang-Bridge-Add

Bước 3:

Chuyển sang giao diện mới tích chọn vào chế độ Bridging. Nhìn tiếp bên dưới phần VLAN sẽ điền mặc định của modem igate là 11. Nhấn tiếp vào nút Apply/Save để lưu lại.

Như vậy modem đã chuyển sang chế độ Bridge.

cau-hinh-modem-VNPT-sang-Bridge-chuyen

Bước 4: Như vậy các bạn đã hoàn thành Bridge trên modem Igate, và các bạn tiếp tục quay số PPOE trên Router khác.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393