Điểm Giao Dịch VNPOST – Huyện Thanh Trì

Mã số:134000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Trì
Địa chỉ:Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.38615319)

Mã số:134070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Trì
Địa chỉ:Sô´7, ngõ 405, Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.36814959)

Mã số:134814
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Trì 2
Địa chỉ:Dãy nhà NV04, Khu đô thị Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì (ÐT: )

Mã số:134912
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Bươu
Địa chỉ:Sô´15, Xóm Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì (ÐT: 02432323034)

Mã số:134915
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tả Thanh Oai
Địa chỉ:Sô´3/7, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.38615300)

Mã số:134710
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Hồi
Địa chỉ:Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì (ÐT: 02438615246)

Mã số:135400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Mỹ
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 024.38615236)

Mã số:134600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 0975260586)

Mã số:134200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Liệt
Địa chỉ:Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì (ÐT: 0979989255)

Mã số:134800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Triều
Địa chỉ:Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì (ÐT: 01672772055)

Mã số:134100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hiệp
Địa chỉ:Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì (ÐT: 6882192)

Mã số:134500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quỳnh
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì (ÐT: 0936169555)

Mã số:134900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Thanh Oai
Địa chỉ:Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì (ÐT: 01677580329)

Mã số:135000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyên Hà
Địa chỉ:Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì (ÐT: 01685299069)

Mã số:135200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Áng
Địa chỉ:Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì (ÐT: 01272302729)

Mã số:135500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Ninh
Địa chỉ:Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì (ÐT: 0978161169)

Mã số:135401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Mỹ
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì (ÐT: 01688399673)

Mã số:135300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phúc
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì (ÐT: 0988457597)

Mã số:134411
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa
Địa chỉ:Sô´Đội 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393