Điểm Giao Dịch VNPOST – Huyện Gia Lâm

Mã số:131000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Lâm
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38765444)

Mã số:131070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Gia Lâm
Địa chỉ:Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.38271666)

Mã số:132617
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ninh Hiệp
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Viên
Địa chỉ:Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 02438780456)

Mã số:131913
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đa Tốn
Địa chỉ:Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm (ÐT: 024.36741252)

Mã số:131001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trâu Quỳ
Địa chỉ:Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0993247520)

Mã số:131500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đặng Xá
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thị
Địa chỉ:Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0917862261)

Mã số:132800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lệ Chi
Địa chỉ:Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0947181001)

Mã số:131400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Bi
Địa chỉ:Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0966518281)

Mã số:131800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Đổng
Địa chỉ:Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0936183506)

Mã số:132700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Mầu
Địa chỉ:Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm (ÐT: 01648362868)

Mã số:132500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Xuyên
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0983219482)

Mã số:133100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hà
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thường
Địa chỉ:Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0973345597)

Mã số:131710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Quang
Địa chỉ:Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm (ÐT: 01257275993)

Mã số:131300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Dư
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0943670417)

Mã số:132000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiêu Kỵ
Địa chỉ:Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0973037779)

Mã số:132100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bát Tràng
Địa chỉ:Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lan
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm (ÐT: 0984717582)

Mã số:133000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Đức
Địa chỉ:Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm (ÐT: 01626846824)

Mã số:131514
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá
Địa chỉ:Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132615
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:133107
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà
Địa chỉ:Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132315
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên
Địa chỉ:Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131911
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:131118
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá
Địa chỉ:Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm (ÐT: )

Mã số:132114
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng
Địa chỉ:Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393