Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Cầu Giấy

Mã số:122000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37675246)

Mã số:122080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37673142)

Mã số:122480
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ:Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35410001)

Mã số:122100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Sâm
Địa chỉ:Sô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122772
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hoàng Sâm
Địa chỉ:Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432123474)

Mã số:123070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Trung Yên
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.35625521)

Mã số:123080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´193, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432262446)

Mã số:123075
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Trung Kinh
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: ‎01253998626)

Mã số:123068
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Hòa
Địa chỉ:Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02432242399)

Mã số:123071
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 02439912110)

Mã số:122320
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Tân
Địa chỉ:Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37912820)

Mã số:122300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ:Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.37915779)

Mã số:122913
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Doãn Kế Thiện
Địa chỉ:Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32262975)

Mã số:122158
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy 2
Địa chỉ:Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32191319)

Mã số:122801
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại
Địa chỉ:Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:123105
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ:Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (ÐT: )

Mã số:122045
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy
Địa chỉ:Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (ÐT: 024.32123348)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393