Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Hoàn Kiếm

Mã số:100000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39341709)

Mã số:110000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38257166)

Mã số:110170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´18C, Phố Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439340482)

Mã số:111770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5
Địa chỉ:Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39844696)

Mã số:110050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Hồng Hà
Địa chỉ:Sô´783, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439327788)

Mã số:111300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân
Địa chỉ:Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39290931)

Mã số:110220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can
Địa chỉ:Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38246161)

Mã số:111400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Cót
Địa chỉ:Sô´16D, Phố Phùng Hưng, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39281188)

Mã số:100100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quốc Tế
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438254503)

Mã số:100992
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 GD Đinh lễ
Địa chỉ:Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438264389)

Mã số:110140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phát nhanh
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 39367746)

Mã số:110130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm
Địa chỉ:Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39333355)

Mã số:110123
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ – Phát nhanh
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110126
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ban DVBC -Test2
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110128
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 2
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02432669861)

Mã số:110133
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 3
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Nam
Địa chỉ:Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.38255162)

Mã số:111110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội
Địa chỉ:Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 9424774)

Mã số:111000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội
Địa chỉ:Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439393286)

Mã số:110430
Bưu cục:Đại lý bưu điện Công ty Tem
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100995
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2
Địa chỉ:Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100990
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:100991
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439347863)

Mã số:100997
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
Địa chỉ:Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110911
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc
Địa chỉ:Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111515
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm
Địa chỉ:Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110307
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào
Địa chỉ:Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110201
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia
Địa chỉ:Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110401
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem
Địa chỉ:Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110402
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera
Địa chỉ:Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110513
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa
Địa chỉ:Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:111670
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Hồng Hà
Địa chỉ:Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 024.39328952)

Mã số:110124
Bưu cục:Bưu cục văn phòng PostMart
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Mã số:110125
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội
Địa chỉ:Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393