Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Nam Từ Liêm

Mã số:129000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2
Địa chỉ:Sô´149, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437645095)

Mã số:129810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế
Địa chỉ:Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 37552810)

Mã số:101006
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân
Địa chỉ:Sô´1, Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437199095)

Mã số:130500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tài Chính
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8385954)

Mã số:129100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thăng Long
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681913)

Mã số:129140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2
Địa chỉ:Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37870780)

Mã số:129150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3
Địa chỉ:Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130656
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437633845)

Mã số:129090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nam Từ Liêm
Địa chỉ:Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37853333)

Mã số:130657
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 1
Địa chỉ:Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432878210)

Mã số:100951
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ban DVBC -Test1
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130658
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS KHL Từ Liêm
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130666
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dịch vụ số
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ
Địa chỉ:Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT:  02432272926)

Mã số:130316
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phùng Khoang
Địa chỉ:Sô´16/67, Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:130690
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phương
Địa chỉ:Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.32272925)

Mã số:129731
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưu điện Minh Khai
Địa chỉ:Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129834
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc
Địa chỉ:Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:129301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024 38389613)

Mã số:130501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ngạc
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8388499)

Mã số:129900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Phương
Địa chỉ:Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 8383240)

Mã số:130200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc
Địa chỉ:Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 01676608390)

Mã số:130400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Cát
Địa chỉ:Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 01656198888)

Mã số:129629
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưu điện Xuân Phương
Địa chỉ:Sô´129, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432272033)

Mã số:130000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Mỗ
Địa chỉ:Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0977846642)

Mã số:130301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Văn
Địa chỉ:Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 0942448996)

Mã số:100920
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 KTNT Hà Nội
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437682971)

Mã số:100940
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.85853250)

Mã số:101000
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 KT EMS Hà Nội nội tỉnh
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02439518761)

Mã số:100930
Bưu cục:Bưu cục DataPost Data Post – HN
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02437950713)

Mã số:100956
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.35843324)

Mã số:100960
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100961
Bưu cục:Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100959
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04 37681811)

Mã số:100958
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ:Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 04.37681813)

Mã số:130660
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch
Địa chỉ:Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 024.37681817)

Mã số:130315
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: )

Mã số:100931
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Data Post – VP CÔNG TY
Địa chỉ:Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm (ÐT: 02432006609)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393