Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Thanh Xuân

Mã số:120000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38582505)

Mã số:120080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 02437671111)

Mã số:120065
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Thanh Xuân 2
Địa chỉ:Sô´212, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân (ÐT: 02432323633)

Mã số:120700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Mai
Địa chỉ:Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.35651807)

Mã số:120795
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Trọng Tấn
Địa chỉ:Sô´244a, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.32216097)

Mã số:121100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Liệt
Địa chỉ:Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân (ÐT: 8649612)

Mã số:120120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khương Đình
Địa chỉ:Sô´20, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 0243.2252527)

Mã số:120500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Xuân Bắc
Địa chỉ:Dãy nhà C10, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.38545418)

Mã số:121031
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bùi Xương Trạch
Địa chỉ:Sô´148, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân (ÐT: 024.32216744)

Mã số:120741
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đô thị Định Công
Địa chỉ:Sô´16, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393