Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Đống Đa

Mã số:115000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đống Đa
Địa chỉ:Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa (ÐT: 024.35632774)

Mã số:115545
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Cát Linh
Địa chỉ:Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa (ÐT: 0945990013)

Mã số:115070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] Đống Đa
Địa chỉ:Sô´45 ngõ 9, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa (ÐT: 02435371548)

Mã số:115490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Cầu
Địa chỉ:Sô´9, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa (ÐT: )

Mã số:115356
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xã Đàn
Địa chỉ:Sô´360/40, Phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa (ÐT: 0243.32222130)

Mã số:116700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đặng Tiến Đông
Địa chỉ:Sô´47, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa (ÐT: 024.38574260)

Mã số:117000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Trung
Địa chỉ:Sô´95, Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa (ÐT: 024.38345415)

Mã số:117127
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lãnh sự quán Mỹ MB
Địa chỉ:Sô´7, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa (ÐT: )

Mã số:117130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [EMS] GD Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa (ÐT: 02432272102)

Mã số:116000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Liên
Địa chỉ:Dãy nhà B15, Khu tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa (ÐT: 024.35744913)

Mã số:116830
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đống Đa
Địa chỉ:Sô´305, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa (ÐT: 02432216977)

Mã số:116825
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Đống Đa 2
Địa chỉ:Sô´305, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa (ÐT: 02437678967)

Mã số:116177
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học Y
Địa chỉ:Sô´1, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa (ÐT: )

Mã số:116765
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Đống Đa
Địa chỉ:Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa (ÐT: 02435378881)

Mã số:116965
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Thanh Xuân
Địa chỉ:Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa (ÐT: 024.32323096)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393