Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Bắc Cạn

 •  Phòng bán hàng Thành Phố
  (0209)3873888

  Tổ 1b, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Bạch Thông
  (0209)3851000

  Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Ngân Sơn
  (0209)3834888

  Khu phố Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Ba Bể
  (0209)3876000

  Tiểu Khu 6 Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Pắc Nặm
  (0209)3893893

  Thôn Nà Cooc, Xã Bộc bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Na Rì
  (0209)3886868

  Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Chợ Mới
  (0209)3865000

  Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Chợ Đồn
  (0209)3882700

  Tổ 2a, Thị trấn Bằng lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng Khách hàng Tổ chức -Doanh Nghiệp
  (0209)3873666

  Tổ 1b, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Trả lời