Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Bắc Cạn

 •  Phòng bán hàng Thành Phố
  (0209)3873888

  Tổ 1b, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Bạch Thông
  (0209)3851000

  Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Ngân Sơn
  (0209)3834888

  Khu phố Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Ba Bể
  (0209)3876000

  Tiểu Khu 6 Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Pắc Nặm
  (0209)3893893

  Thôn Nà Cooc, Xã Bộc bố, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Na Rì
  (0209)3886868

  Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Chợ Mới
  (0209)3865000

  Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng bán hàng Chợ Đồn
  (0209)3882700

  Tổ 2a, Thị trấn Bằng lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

 •  Phòng Khách hàng Tổ chức -Doanh Nghiệp
  (0209)3873666

  Tổ 1b, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393