Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Lạng Sơn

 DANH SÁCH ĐIỂM BÁN GIAO DỊCH VNPT – Vinaphone Lạng Sơn
Trung tâm Kinh doanh VNPT VNP TỈNH LẠNG SƠN
STT Tên điểm bán Số cố định Phòng BHKV Địa chỉ Quận huyện Phường xã
1 Điểm Giao dịch 49 Lê Lợi (Ngoài) 3810034 Phòng bán hàng Thành Phố Số 49, Lê Lợi – Phường Vĩnh Trại – Thành Phố Lạng Sơn Thành Phố Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại
2 Điểm Giao dịch 49 Lê Lợi (Trong) 3874025 Phòng bán hàng Thành Phố Số 49, Lê Lợi – Phường Vĩnh Trại – Thành Phố Lạng Sơn Thành Phố Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại
3 Điểm giao dịch số 12 Hùng Vương 3818222 Phòng bán hàng Thành Phố Số 12 – Hùng Vương – Phường Chi Lăng – Lạng Sơn Thành Phố Lạng Sơn Phường Chi Lăng
4 Điểm giao dịch Quầy Hoàng Đồng 3890999 Phòng bán hàng Thành Phố Hoàng Tân – Xã Hoàng Đồng – Thành Phố Lạng Sơn Thành Phố Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng
5 Điểm giao dịch PBH Bắc Sơn 3505000 Phòng bán hàng Bắc Sơn Khu Lương Văn Chi – Thị Trấn Bắc Sơn – Huyện Bắc Sơn Huyện Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn
6 Điểm giao dịch Ngả Hai PBH Bắc Sơn 3839390 Phòng bán hàng Bắc Sơn Thôn Vũ Lâm – Xã Vũ Lế – Huyện Bắc Sơn Huyện Bắc Sơn Xã Vũ Lễ
7 Điểm giao dịch PBH Chi Lăng 3720389 Phòng bán hàng Chi Lăng Khu Thống Nhất 1 – Thị Trấn Đồng Mỏ – Huyện Chi Lăng Huyện Chi Lăng Thị trấn Đồng Mỏ
8 Điểm giao dịch PBH Đồng Bành 3824789 Phòng bán hàng Đồng Bành Pha Lat – Thị Trấn Chi Lăng – Huyện Chi Lăng Huyện Chi Lăng Thị trấn Chi Lăng
9 Điểm giao dịch PBH Đồng Đăng 3851258 Phòng bán hàng Đồng Đăng Số 246 – Khu Dây Thép – Thị Trấn Đồng Đăng Huyện Cao Lộc Thị trấn Đồng Đăng
10 Điểm Giao Dịch PBH Đình Lập 3846000 Phòng bán hàng Đình Lập Khu 4 – Thị Trấn Đình Lập – Huyện Đình Lập Huyện Đình Lập Thị trấn Đình Lập
11 Điểm giao dịch PBH Cao Lộc 3861460 Phòng bán hàng Cao Lộc Khối 7 – Thị Trấn Cao lộc – Huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc
12 Điểm Giao dịch PBH Bình Gia 3834004 Phòng bán hàng Bình Gia Ngã Tư Tô Hiệu – Huyện Bình Gia Huyện Bình Gia Xã Tô Hiệu
13 Điểm Giao Dịch PBH Hữu Lũng 3825110 Phòng bán hàng Hữu Lũng Khu An Ninh – Thị Trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng Thị trấn Hữu Lũng
14 Điểm giao dịch PBH Lộc Bình 3840280 Phòng bán hàng Lộc Bình Số 161- Phố Bờ Sông – Thị trấn Lộc Bình – Huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình Thị trấn Lộc Bình
15 Điểm giao dịch Na Dương PBH Lộc Bình 3845678 Phòng bán hàng Lộc Bình Khu Na Dương Bản – Thị Trấn Lộc Bình Huyện Lộc Bình Thị trấn Na Dương
16 Điểm Giao Dịch PBH Văn Lãng 3880000 Phòng bán hàng Văn Lãng Khu 3 – Thị Trấn Na Sầm Huyện Văn Lãng Thị trấn Na Sầm
17 Điểm Giao Dịch Tân Thanh PBH Văn Lãng 3888000 Phòng bán hàng Văn Lãng Đường Nhánh Bắc – Xã Tân Thanh – Huyện Văn Lãng Huyện Văn Lãng Xã Tân Thanh
18 Điểm giao Dịch PBH Văn Quan 3830000 Phòng bán hàng Văn Quan Phố Đức Tâm – Thị Trấn Văn Quan Huyện Văn Quan Thị trấn Văn Quan
19 Điểm giao dịch PBH Tràng Định 3883000 Phòng bán hàng Tràng Định Số 56 Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Thất Khê- Tràng Định Huyện Tràng Định Thị trấn Thất khê
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393