Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Điện Biên

TT Huyện Cửa hàng giao dịch Địa chỉ Điện thoại
1 Huyện Mường Nhé Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Xã Mường Nhé (0215)3743999
2 Huyện Nậm Pồ Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Trung tâm hành chính huyện (0215)3745101
3 Huyện Mường Ảng Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng (0215)3865135
4 Huyện Tuần Giáo Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo (0215)3863666
5 Huyện Tủa Chùa Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông khu thắng lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa (0215)3847666
6 Huyện Điện Biên Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Đội 24, Xã Nọong Hẹt (0215)3823456
7 Huyện Điện Biên Đông Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 9, Thị trấn Điện Biên Đông (0215)3891101
8 Huyện Mường Chà Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 3, Thị trấn Mường Chà (0215)3842424
9 Thị xã Mường Lay Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Phường Na Lay, TX Mường Lay (0215)3852050
10 Thành phố Điện Biên Phủ Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh (0215)3825234
Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 6, phường Noong Bua (0215)3831989
Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường (0215)3923399
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393