Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Hòa Bình

 •  Điểm giao dịch Tân Thịnh
  3882888

  Đại lộ Thịnh Lang – Tổ 1 – Phường Tân thinh – TP Hòa bình

 •  Điểm giao dịch Phương Lâm
  3852281

  85 Cù chính Lan – Phương lâm – Tp. Hòa bình

 •  Điểm giao dịch Chăm Mát
  3891288

  Số 55-Tổ 12 – Phường Chăm mát – Tp Hòa bình

 •  Điểm giao dịch Vinaphone
  3888858

  Đường Trần Hưng đạo – Phương lâm – TP Hòa bình

 •  Điểm giao dịch Lương Sơn
  3829968

  TK8-TT Lương sơn – Huyện Lương Sơn

 •  Điểm giao dịch Đà Bắc
  3829987

  TK Liên Phương – TT Đà Bắc – Đà bắc

 •  Điểm giao dịch Kỳ Sơn
  3841000

  Khu 1 – TT Kỳ Sơn – Huyện Kỳ sơn

 •  Điểm giao dịch Lạc Thủy
  3874500

  Khu 3 – TT Chi nê – Huyện Lạc Thủy

 •  Điểm giao dịch Kim Bôi
  3879789

  Khu Tân thành – TT Bo – Huyện Kim Bôi

 •  Điểm giao dịch Cao Phong
  3844463

  TT Cao Phong – Huyện Cao Phong

 •  Điểm giao dịch Tân Lạc
  3834382

  Khu 3 – TT Mường Khến – Huyện Tân lạc

 •  Điểm giao dịch Lạc Sơn
  3862399

  Phố Đoàn kết – TT Vụ bản – Huyện Lạc Sơn

 •  Điểm giao dịch Yên Thủy
  3864380

  Khu 11 – TT Hàng trạm – Huyện Yên Thủy

 •  Điểm giao dịch Mai Châu
  3867101

  TK2-TT Mai châu – Huyện Mai Châu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393