Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Trung tâm TP Việt trì
  (0210) 3859 899

  Số 1468, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Bến gót
  (0210) 3913 633

  Số 581, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm giao dịch Vân Cơ
  (0210) 395 5800

  Số 2344 – Đại lộ Hùng Vương – P. Vân Cơ – TP. Việt Trì

 •  Điểm giao dịch Dữu Lâu
  (0210) 3943 005

  Tổ 14 – K.1- Dữu Lâu – TP. Việt Trì

 •  Điểm Giao dịch Lâm Thao
  (0210) 3781730

  Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Phù Ninh
  (0210) 3762 288

  Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Hạ Hòa
  (0210) 3837 490

  Thị Trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Đoan Hùng
  (0210) 3642 733

  Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Tam Nông
  (0210) 3858 818

  Thị Trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Sơn
  (0210) 3874 202

  Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Ba
  (0210) 3662 575

  Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Tân Sơn
  (0210) 3615 669

  Xã Tân Phú, Huyện Tâm Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Cẩm Khê
  (0210) 3631 515

  Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch TX Phú Thọ
  (0210) 3713 408

  Phường Phong Châu, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Thủy
  (0210) 3877 999

  Thị Trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Yên Lập
  (0210) 362 2291

  Thị Trấn Yên lập, Huyện Yên Lâp. Tỉnh Phú Thọ

Trả lời