Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Trung tâm TP Việt trì
  (0210) 3859 899

  Số 1468, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Bến gót
  (0210) 3913 633

  Số 581, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm giao dịch Vân Cơ
  (0210) 395 5800

  Số 2344 – Đại lộ Hùng Vương – P. Vân Cơ – TP. Việt Trì

 •  Điểm giao dịch Dữu Lâu
  (0210) 3943 005

  Tổ 14 – K.1- Dữu Lâu – TP. Việt Trì

 •  Điểm Giao dịch Lâm Thao
  (0210) 3781730

  Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Phù Ninh
  (0210) 3762 288

  Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Hạ Hòa
  (0210) 3837 490

  Thị Trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Đoan Hùng
  (0210) 3642 733

  Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Tam Nông
  (0210) 3858 818

  Thị Trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Sơn
  (0210) 3874 202

  Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Ba
  (0210) 3662 575

  Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Tân Sơn
  (0210) 3615 669

  Xã Tân Phú, Huyện Tâm Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Cẩm Khê
  (0210) 3631 515

  Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch TX Phú Thọ
  (0210) 3713 408

  Phường Phong Châu, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Thanh Thủy
  (0210) 3877 999

  Thị Trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

 •  Điểm Giao dịch Yên Lập
  (0210) 362 2291

  Thị Trấn Yên lập, Huyện Yên Lâp. Tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393