Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Tuyên Quang

I. Thành phố Tuyên Quang

1/ Điểm giao dịch Minh Xuân

Địa chỉ: Số 2, Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.823.287

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h00

2/ Điểm giao dịch Tân Quang

Địa chỉ: Tổ 32, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.823.989 

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h30

II. Huyện Yên Sơn

1/ Điểm giao dịch Hưng Thành

Địa chỉ: Hưng Kiều 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.870.999

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h00

2/ Điểm giao dịch Thái Long

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.878.388

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

3/ Điểm giao dịch Trung Môn

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.892.668

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

III. Huyện Sơn Dương

1/ Điểm giao dịch Thị trấn Sơn Dương

Địa chỉ: Tổ Dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.835.666

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h00

2/ Điểm giao dịch Kim Xuyên

Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.832.833

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

3/ Điểm giao dịch Sơn Nam

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.833.668

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

IV. Huyện Hàm Yên

1/ Điểm giao dịch Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.843.216

2/ Điểm giao dịch Km31

Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.845.555

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

V. Huyện Chiêm Hóa

1/ Điểm giao dịch Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ Luộc 2, TT Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Số điện thoại: 02073.855.855

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

2/ Điểm giao dịch Minh Quang

Địa chỉ: Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.505.666

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

VI.Huyện Nà Hang – Lâm Bình

1/ Điểm giao dịch Thị trấn Na Hang

Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0273.865.555

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

2/ Điểm giao dịch Lâm Bình

Địa chỉ: Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0273.868.500

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393