Điểm giao dịch VNPT – Vinaphone Phúc Thọ

Tên Địa chỉ Số điện thoại Loại cửa hàng Thời gian làm việc Đơn vị quản lý
ĐGD Phúc Thọ Cụm 8 Đối diện cây xăng, Phố Gạch, TTPhúc Thợ, Phúc Thọ, Hà Nội 02433643666 Điểm giao dịch + Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu : Từ 07h30 đến 19h00 ( Không nghỉ trưa ) + Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ : Từ 08h00 đến 17h00 ( Không nghỉ trưa ) Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Ngã 4 0912005930 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 07- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 2 0842413129 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 10- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 6 0824207045 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 4 – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Chợ Bãi 0975760000 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 12- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 7 0849094148 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 13- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 6 0824208854 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 5 – Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Phố Mới 0942148875 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 6 – Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Cụm 2 0815096888 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Công Ty TNHH Viễn Thông Thương Mại Điện Tử Đăng Kiên Cụm 8 – Ngọc Tảo – Phúc Thọ 917818011 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 11- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 7 0824214131 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 08- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 1 0847242881 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Duy Anh Thuan my – Trạch Mĩ Lộc – Phúc Thọ 965096979 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Công Ty TNHH Viễn Thông Đức Bảo Cụm 6 Thôn Đông – Phụng Thượng – Phúc Thọ 1678008888 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Cụm 8 Thị trấn – Phúc Thọ – Phúc Thọ 888688896 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Song Linh Cụm 3 0981236668 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Song Linh
Địa điểm kinh doanh số 2 – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Cụm 8 0971439117 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 23 – Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Cụm 8 0826566893 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm KD số 09- Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại và dịch vụ Viễn Thông CTC Cụm 7 0847243118 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ
Địa điểm kinh doanh số 3 – Công Ty Cố Phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Chợ Bãi 0989021666 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Phúc Thọ

Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống mạng lan hoặc thi công mạng lan hãy liên hệ ngay với hotline 0949 554 556 Mr Hưng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393