Điểm giao dịch VNPT – Vinaphone Đan Phượng

Tên Địa chỉ Số điện thoại Loại cửa hàng Thời gian làm việc Đơn vị quản lý
ĐGD Đan Phượng Số 248 Tây Sơn, TT Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 02433886939 Điểm giao dịch + Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu : Từ 07h30 đến 19h00 ( Không nghỉ trưa ) + Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ : Từ 08h00 đến 17h00 ( Không nghỉ trưa ) Tổ BH Đan Phượng
ĐGD Thọ Xuân Chợ Mới 02433896565 Điểm giao dịch + Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu : Từ 07h30 đến 19h00 ( Không nghỉ trưa ) + Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ : Từ 08h00 đến 17h00 ( Không nghỉ trưa ) Tổ BH Đan Phượng
Công ty TNHH Dịch Vụ viễn Thông Minh Nhật Cụm 5 Tân Lập – Tân Lập – Đan Phượng 977898252 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Nguyễn Đại Kết Liên Hồng – Liên Hồng – Đan Phượng 0986636128 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Nguyễn Thị Hồng Hà Đôi 1 Địch Trung – Phương Đình – Đan Phượng 946217075 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Trần Văn Xuân Phố mới Thọ an – Thọ An – Đan Phượng 975898184 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Nguyễn Công Tuấn Cụm 1 Liên trung – Liên Trung – Đan Phượng 0917852843 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Vũ Văn Mùa phố mới thọ Xuân – Thọ Xuân – Đan Phượng 917816785 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Trần Văn Hồng phố mới thọ Xuân – Thọ Xuân – Đan Phượng 917006645 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Hoàng Trọng Tài phố mới thọ Xuân – Thọ Xuân – Đan Phượng 916443168 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Nguyễn Anh Tuấn cum 2 – Liên Trung – Đan Phượng 0917852742 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Mạnh Linh Số 88 Đường Liên trung 1, Cụm 1, Thôn Trung 0974251970 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Mạnh Linh
Công ty TNHH Thương Mại và Viễn Thông Thanh Vân Thị trấn – Phùng – Đan Phượng 934452939 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng
Hoàng Văn Hùng Thôn 4 trung châu Đan Phượng – Trung Châu(Trung Châu A, Trung Châu B) – Đan Phượng 1699999686 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Đan Phượng

Điểm thi công mạng lan hà nội chất lượng đảm bảo giá rẻ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393