Điểm giao dịch VNPT – Vinaphone Thạch Thất

Tên Địa chỉ Điện thoại Loại cửa hàng Giờ làm việc Đơn vị quản lý Thời hạn UQ
ĐGD Thạch Thất Khu Đồng Cam, KIm Quan, Thạch Thất, Hà Nội 02433842828 Điểm giao dịch + Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu : Từ 07h30 đến 19h00 ( Không nghỉ trưa ) + Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ : Từ 08h00 đến 17h00 ( Không nghỉ trưa ) Tổ BH Thạch Thất
Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông ATA Thôn 9 0943078076 Điểm ủy quyền Từ 6h-22h hàng ngày Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông ATA 02 năm từ ngày ký HĐ
Công ty TNHH Viễn thông Dương Phượng Hòa lạc – Bình Yên – Thạch Thất 917050161 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Địa điểm kinh doanh số 14 – Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông CTC Thôn Ngọc Lâu 0835900666 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Thị Tú Linh Thôn 3 0827097929 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Sơn Tây 31/12/2020
Kiều Kim Đức Yên Lạc 3 0912352333 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Tiến Lợi Cống Đặng – Bình Phú – Thạch Thất 944215888 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Kiêm Cường Ao Sen – Hữu Bằng – Thạch Thất 915479229 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Duy Long Chợ Bò – Hữu Bằng – Thạch Thất 904709097 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Đăng Kiện Thôn Bùng – Phùng Xá – Thạch Thất 986912192 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Phùng Ngọc Linh thon 9 Thôn Bùng – Phùng Xá – Thạch Thất 917006060 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Trần Thị Duyên Tân Bình 0983724518 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Kiều Văn Bình Gò Chói 0868113368 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Đặng Thị Hoàn Thôn 6 – Thạch Hòa – Thạch Thất 912666194 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Bùi Văn Thường Thôn Miễu – Tiến Xuân – Thạch Thất 977423097 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Kiều Thị Liên Cổng Làng 0946961444 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Trần Quang Hưng Hoàng Xá 0915076758 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Hữu Tuân Gò Chói 0946655283 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Cấn Văn Hưng Thôn Đình 0835512929 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020
Nguyễn Thành Đức Ba Toa – Hữu Bằng – Thạch Thất 948468268 Điểm ủy quyền Thời gian làm việc từ 06h đến 22h hàng ngày Tổ BH Thạch Thất 31/12/2020

địa chỉ thi công mạng lan văn phòng uy tín nhất hà nội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393