Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Thái Nguyên

Tổng hợp các điểm giao dịch, văn phòng giao dịch VNPT-Vinaphone Thái Nguyên, lắp mạng VNPT Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Đồng Quang

  0208 3 840000

  Phường Hoàng Văn Thụ – TP Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Gia Sàng

  0208 3 837000

  Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Lưu Xá

  0208 3 834000

  Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Mỏ Bạch

  0208 3 841000

  Phường Hoàng Văn Thụ – TP Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Phú Xá

  0208 3 747000

  Phường Phú Xá – TP Thái Nguyên

 •  Trạm Viễn thông Quan Triều

  0208 3 844000

  Phường Quan Triều – TP Thái Nguyên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393