Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Bắc Giang

Tổng hợp tất cả các điểm giao dịch, văn phòng giao dịch VNPT – Vinaphone Bắc Giang. Để thuận tiện cho việc thông tin liên lạc quý khách hàng có thẻ gọi trực tiếp đến các điểm giao dịch để được dẫn và hỗ trợ về các thủ tục và dịch vụ của VNPT – Vinaphone

STT Tên điểm giao dịch Địa chỉ Số điện thoại Thời gian làm việc Phòng bán hàng quản lý
1 ĐGD Quầy thu cước và tiếp nhận DV đối diện NH Công Thương , ngã tư Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Văn Cừ 02043529566  T2 -CN: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30” Phòng Bán hàng khu vực thành phố Bắc Giang
2 ĐGD Thành phố Bắc Giang Đối diện công ty XNK, Nguyễn Thị Lưu, Trần Phú, TP Bắc Giang 02043855771  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực thành phố Bắc Giang
3 ĐGD Quầy dịch vụ Vinaphone đối diện ngân hàng nhà nước, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, TPBG 02043727002  T2 -T6: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 18h30”
T7 và CN: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Phòng Bán hàng khu vực thành phố Bắc Giang
4 ĐGD Tân Mỹ Đường 398, Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ 02043523268  T2 -T6: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Sáng T7: 07h30” – 12h00”  Chiều T7 và CN: Nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực thành phố Bắc Giang
5 ĐGD huyện Lạng Giang Đường quốc lộ 1A, thị trấn Vôi, Lạng Giang 02043638115  T2 – CN: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30” Phòng Bán hàng khu vực Lạng Giang
6 ĐGD huyện Yên Dũng Tiểu khu 1, thị trấn Neo, Yên Dũng 02043763999  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Yên Dũng
7 ĐGD Tân An Thị trấn Tân Dân, Yên Dũng 02043763888  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Yên Dũng
8 ĐGD huyện Việt Yên Ngã tư thị trấn Bích động, Việt Yên 02043574000  T2 – CN: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30” Phòng Bán hàng khu vực Việt Yên
9 ĐGD huyện Tân Yên Phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Tân Yên 02043678998  T2 – CN: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30” Phòng Bán hàng khu vực Tân Yên
10 ĐGD huyện Yên Thế Phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Yên Thế 02043535998  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Yên Thế
11 ĐGD huyện Hiệp Hòa Khu 3, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa 02043569000  T2 – T7: Sáng 07h00” – 11h30” Chiều 13h30” – 17h00”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Hiệp Hòa
12 ĐGD huyện Lục Nam Phố Bình Minh, TT Đồi Ngô, Lục Nam 02043783688  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Lục Nam
13 ĐGD huyện Lục Ngạn Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Lục Ngạn 02043882200  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Lục Ngạn
14 ĐGD huyện Sơn Động Thượng, An Châu,Sơn Động 02043599000  T2 -T7: Sáng 07h30” – 12h00” Chiều 13h00” – 16h30”
Chủ nhật nghỉ
Phòng Bán hàng khu vực Sơn Động
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393