Điểm Giao Dịch VNPT – Vinaphone Vĩnh Phúc

Tên điểm giao dịch Địa chỉ  Thành phố/ Quận/Huyện Điện thoại
Trung tâm Viễn thông 1
Số 2 – Ngô Quyền Vĩnh Yên 0211 3860 713
Đường Nguyễn Tất Thành – Khai Quang 0211 3845 666
Số 525 A – đường Hùng Vương – Đồng Tâm 02113 845 686
Trung tâm Viễn thông 2 Số 28 – Lạc Long Quân – Trưng Trắc Phúc Yên 0211 3875 001
Số 35 – Nguyễn Văn Linh – Xuân Hòa 0211 3863 243
Trung tâm Viễn thông Bình Xuyên Khu phố 1 – Hương Canh Bình Xuyên 0211 3899 930
Phố Kếu – Đạo Đức 0211 3592 000
Xuân Quang – Gia Khách 0211 3832 001
Đoàn Kết – Thanh Lãng 0211 3815 888
Trung tâm Viễn thông Tam Đảo KM 10 – Hợp Châu Tam Đảo 0211 3537 889
Trung tâm Viễn thông Tam Dương Phố Me – TT Hợp Hòa Tam Dương 0211 3833 000
Trung tâm Viễn thông Yên Lạc Khu 3 – Đoài – Minh Tân Yên Lạc 0211 3857 459
Trung tâm Viễn thông Lập Thạch Tân Chiền – TT Lập Thạch Lập Thạch 0211 3829 559
Hoa Lư – Hoa Sơn 0211 3635 559
Then – TT Tam Sơn Sông Lô 0211 3858 001
Trung tâm Viễn thông Vĩnh Tường TT Thổ Tang Vĩnh Tường 0211 3791 000
Ngã 4 – TT Vĩnh Tường 0211 3839 123
                                                                                                              VNPT VĨNH PHÚC
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393