VNPT Đưa Ra Kế Hoạch Sản Xuất Thiết Bị 5G

VNPT Đưa Ra Kế Hoạch Sản Xuất Thiết Bị 5G
VNPT Đưa Ra Kế Hoạch Sản Xuất Thiết Bị 5G

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Nam Long đã chủ trì buổi làm việc với VNPT Technology về kế hoạch sản xuất thiết bị 5G và thiết bị đầu cuối .

Tại buổi làm việc, đại diện VNPT Technology đã trình bày về hiện trạng, tình hình phát triển, lộ trình triển khai và những đề xuất kiến nghị liên quan tới các dự án: Future Network LAB, dòng sản phẩm ONT, các sản phẩm 5G, dòng sản phẩm Wifi ONE Home và OME Dx. Trong đó, tập trung thảo luận chủ yếu về kế hoạch phát triển sản phẩm ONT và các thiết 5G: smallcell, 5G core…

Theo đó, VNPT Technology sẽ hoàn thành và nộp hồ sơ toàn bộ dự án Future Network LAB vào tháng 4/2021; Ra mắt sản phẩm mới XGSPON và sản phẩm ONT hỗ trợ Wifi 6 vào tháng 6/2021; Nghiên cứu phát triển và làm chủ hoàn toàn công nghệ truy nhập mạng vô tuyến 5G, nghiên cứu phát triển 2 phiên bản 5G smallcell theo cấu trúc phân tách gồm các thành phần RU và CU/DU, hướng tới phát triển giải pháp ảo hóa mạng RAN cho phép phát triển Cloud RAN…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Nam Long khẳng định, Tập đoàn rất quyết tâm thực hiện các dự án đặc biệt là việc sản xuất các thiết bị 5G phục vụ cho SXKD. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tập trung nghiên cứu, đưa ra tính khả thi và mức chi phí phù hợp và giao các Ban chức năng liên quan, phối hợp chặt chẽ cùng VNPT Technology thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393