Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Ba Đình

Mã số:100900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hà Nội KT1
Địa chỉ:Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: 024.38238124)

Mã số:118728
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thái Học
Địa chỉ:Sô´49, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: 024.38313366)

Mã số:100901
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [TW] GD cục BĐTW Hà Nội
Địa chỉ:Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:100902
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 [TW] KT cục BĐTW Hà Nội
Địa chỉ:Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118733
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Ba Đình 1
Địa chỉ:Sô´79, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: 02432321951)

Mã số:118734
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 EMS Cục Xuất Nhập Cảnh
Địa chỉ:Sô´46, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình (ÐT: 02432115255)

Mã số:118820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch 3
Địa chỉ:Sô´38, Phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cống Vị
Địa chỉ:Sô´218, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình (ÐT: 024.32321228)

Mã số:118028
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đốc Ngữ
Địa chỉ:Sô´440, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118029
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Đình 1
Địa chỉ:Sô´54, Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Thánh
Địa chỉ:Sô´8, Phố Quán Thánh, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình (ÐT: 024.39271693)

Mã số:118800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Niên
Địa chỉ:Sô´số 1, Phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình (ÐT: 024.37162518)

Mã số:118030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Đại sứ quán Mỹ
Địa chỉ:Sô´170, Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình (ÐT: 02438505000)

Mã số:118400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giảng Võ
Địa chỉ:Dãy nhà D2, Khu tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình (ÐT: 024.37727207)

Mã số:119350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ba Đình 2
Địa chỉ:Dãy nhà D, Khu tập thể Di Dân Vĩnh Phúc 7,2 Ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình (ÐT: 024.37260459)

Mã số:119346
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Ba Đình 2
Địa chỉ:Sô´70, Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình (ÐT: 02432444841)

Mã số:119511
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Ba Đình
Địa chỉ:Sô´281, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình (ÐT: 024.37475239)

Mã số:118519
Bưu cục:Đại lý bưu điện Kim Mã
Địa chỉ:Sô´42, Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118457
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phương Nam
Địa chỉ:Sô´76, Ngõ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:119197
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập phố Nghĩa Dũng
Địa chỉ:Sô´57, Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118518
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập – 248 Kim Mã
Địa chỉ:Sô´248, Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình (ÐT: )

Mã số:118977
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập – 14 Láng Hạ
Địa chỉ:Sô´14, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393