Điểm Giao Dịch VNPOST – Quận Hai Bà Trưng

Mã số:112310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Hồ
Địa chỉ:Sô´2, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.38228896)

Mã số:112200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Công Trứ
Địa chỉ:Dãy nhà N8, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.39766083)

Mã số:113100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lò Đúc
Địa chỉ:Sô´114, Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.39448015)

Mã số:112618
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 2
Địa chỉ:Sô´67, Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 02432181911)

Mã số:112300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chuyển Tiền
Địa chỉ:Sô´18, Phố Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 8226769)

Mã số:113271
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Khát Chân
Địa chỉ:Sô´393, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.32181157)

Mã số:113713
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Hai Bà Trưng 1
Địa chỉ:Sô´186, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 02436288386)

Mã số:113272
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hai Bà Trưng 2
Địa chỉ:Sô´116, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.32151072)

Mã số:112050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Bạch Đằng
Địa chỉ:Sô´936, Phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.36331471)

Mã số:113360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Ngưu
Địa chỉ:Sô´227, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 02432242379)

Mã số:112400
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bách Khoa
Địa chỉ:Sô´P12-A17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.38680003)

Mã số:113720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bạch Mai
Địa chỉ:Sô´333, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.36320352)

Mã số:114089
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Hai Bà Trưng
Địa chỉ:Sô´69, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.39435895)

Mã số:114090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Khai
Địa chỉ:Sô´529, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: )

Mã số:113900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mơ
Địa chỉ:Sô´1, Phố Minh Khai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: 024.38639361)

Mã số:112617
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Nikko
Địa chỉ:Sô´68, Phố Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: )

Mã số:114001
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn
Địa chỉ:Sô´48, Phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: )

Mã số:113068
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học KTQD
Địa chỉ:Sô´187, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng (ÐT: )
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

0824593393